Dr. Stre

Strona domowa Piotra Strębskiego

O mnie

„W czasach naszej młodości miłość wydawała mi się uczuciem wszechwładnym, zdolnym przeobrazić życie. Nieodłącznemu od niej pociągowi płciowemu towarzyszył duch zbliżenia, zdobywania i dzielenia się, który miał nas wznieść ponad sprawy przyziemne i uczynić zdolnymi do wielkich czynów.
Jedna z najsławniejszych ankiet surrealistycznych zaczynała się takim pytaniem: „Jakie nadzieje wiąże pan(i) z miłością?”. Odpowiedziałem na to: „Jeśli kocham, mam wszelką nadzieję. Jeśli nie kocham – żadnej”. Miłość wydawała nam się sprawą niezbędną do życia, do wszelkiego działania, dla wszelkiej myśli, wszelkich poszukiwań.
Dzisiaj, jeśli wierzyć temu, co mi mówią, z miłością dzieje się tak jak z wiarą w Boga. Ma tendencję do zanikania, przynajmniej w niektórych środowiskach. Uważa się ją chętnie za zjawisko historyczne, za iluzję kulturową. Bada się ją, analizuje – a jeśli to możliwe, leczy.
Protestuję. Nie byliśmy ofiarami iluzji. Nawet jeśli komuś trudno w to uwierzyć, kochaliśmy naprawdę.”
Luis Buñuel, Moje ostatnie tchnienie

„Twoim powołaniem jest nie tylko sama wiedza, ale i działanie wedle twojej wiedzy – oto głos, który donośnie rozbrzmiewa w najgłębszym wnętrzu mojej duszy, gdy tylko choć na moment się skupię i skieruję uwagę na samego siebie. – Jesteś nie po to, ażeby tylko bezczynnie rozpatrywać i rozważać samego siebie lub w skupieniu rozmyślać nad swoimi wrażeniami, ale po to, by działać. Twoje działanie, i tylko twoje działanie, określa twoją wartość.”
Johann Gottlieb Fichte, Powołanie człowieka

„Droga kariery rewolucyjnej nie prowadzi przez bankiety i zaszczytne tytuły, interesujące badania i profesorskie zarobki, lecz przez nędzę, hańbę, niewdzięczność, więzienie; jest to droga w nieznane, które rozjaśnia jedynie nadludzka nieomal wiara. Dlatego też ludzie tylko uzdolnieni rzadko robią taką karierę.”
Max Horkheimer, Dyskusja o rewolucji (Zmierzch. Notatki z Niemiec 1931-1934)

„Nieraz pytam się sama siebie, czy socjalistyczna Europa nie jest utopią. Lecz każda jeszcze nie urzeczywistniona idea dziwnie przypomina utopię; nigdy byśmy niczego nie dokonali, gdybyśmy myśleli, że tylko to jest możliwe, co już obecnie istnieje.”
Simone de Beauvoir

„Prawda jest całością. Całością zaś jest tylko taka istota, która dzięki swemu rozwojowi dochodzi do swego ostatecznego zakończenia.”
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Fenomenologia Ducha (Przemowa)

„Idź swoją drogą, a ludzie niech mówią, co chcą!”
Dante Alighieri

„Ważne, by w każdym momencie być w stanie poświęcić to, kim jesteśmy teraz na rzecz tego, kim możemy się stać.”
Charles Du Bos

„Nie bój się wrogów –
w najgorszym razie mogą cię zabić.
Nie bój się przyjaciół –
w najgorszym razie mogą cię zdradzić.
Strzeż się obojętnych –
nie zabijają i nie zdradzają,
ale za ich milczącą zgodą
mord i zdrada istnieją na świecie.”
Robert Eberhardt, Cesarz Pithecanthropus Ostatni